motto color white

Ce alegem: meditaţii sau învăţare activă

octombrie 17, 2022
smiling teen girl enjoying reading floor

Diferenţa dintre meditaţii şi învăţarea continuă

În multe domenii de activitate întâlnim experiențe extraordinare, ieşite din cotidian. Acestea reprezintă super puterea de a menține interesul și entuziasmul lucrurilor activ. Nici sfera educaţională nu se dezice de ele. Într-un mod mai puțin sau mai mult cunoscut, mulţi ne-am folosit de meditaţii. În afara necesității desfășurării acestei activități în limite legale, discutăm despre o sumedenie de aspecte ce descriu nemaipomenit de bine motivul pentru care acestea uneori dăunează, în loc să ajute elevul.

De altfel, când ne gândim la meditaţii, ar trebui să ne adresăm o serie de întrebări ce abia ulterior ne vor satisface cu adevărat nevoia de cunoaștere. Spre exemplu: care este motivul pentru care elevul începe orele de meditații? (aprofundarea, lipsa timpului părinților de a susține copilul, refuzul copilului de a învăța singur și de a-și face temele, de a-și îndeplini sarcinile școlare, dorința copilului de a recapitula noțiuni uitate ș.a.m.d).
girl reading alone min scaled
smiling teen girl enjoying reading floor

Ce alegem? Meditaţii sau învăţare continuă?

În general, cele două mari categorii se înscriu în situații ce se referă fie la ,,copilul trimis la meditații de părinți pentru a îmbunătăți rezultatele școlare”, fie la ,,copilul ce vine să aprofundeze pentru atingerea unui scop viitor”.

Primul caz se referă la un elev a cărui opinie despre școală nu este deloc savuroasă. Este posibil ca acesta să aibă chiar o atitudine de totală respingere, de repulsie, de refuz de participare. Iar asta cu sguranță poate avea consecințe negative asupra viitorului său. Cunoscând problema, oare care ar fi cauza? Dar rezolvarea?

De cele mai multe ori acest copil găsește școala ca fiind sâcâitoare, simţindu-se obligat să meargă. Copilul este certat și întrebat regulat de ce nu face ceea ce trebuie să facă, găsește orele plictisitoare ori poate nu înțelege pur și simplu nimic. Nu poate stabili o conexiune cu profesorul. Ce urmează? Adesea, meditațiile. Oare cum pot ele schimba perspectiva copilului despre școala plictisitoare și inutilă, ce îi limitează activitățile plăcute?

Dacă nu alegem meditaţiile, atunci optăm pentru...ÎNVĂŢARE ACTIVĂ!

Învățarea activă este cheia spre realitatea pe care copilul o caută în procesul de cunoaștere. Copilul are nevoie să cunoască şi să exploreze sentimentul curiozității. El trebuie stimulat până la determinarea de a dori să afle mai multe. Acesta are nevoie şi de interacțiune, de joc, de conversație, de exersare scrisă, orală și sub orice alte forme. Aceste forme trebuie să susțină timp petrecut pentru o învățare plăcută, dinamică și lipsită de atmosfera pe care el o recunoaște ca fiind cea ,,neplăcută”.

Cum altfel mai poți da greș cu meditațiile? Poți susține orele de meditații și îndruma copilul nemaipomenit şi îl poți face să iubească materia pe care o studiază la orele private. Însă ceea ce este și mai important este susținerea copilului spre înțelegerea față de necesitatea și rolul școlii în viața sa; despre nevoia de acceptare a faptului că nu tot ceea ce se petrece așa cum nu ne place trebuie respins. Astfel, se construieşte ușor un adult care, mai târziu, va înțelege că nu întotdeauna este adecvat să se sustragă din locurile în care atmosfera nu este întocmai pe placul său.

Cum ajungem ca elevul să iubească studiul?

Când vorbim despre situația copilului pe care meditația trebuie să-l apropie de școală și de bucuria de a învăța, e necesar să discutăm și despre copilul a cărui dorință este aprofundarea. Mai mult, chiar şi de modurile în care curiozitatea acestuia poate fi susținută.


Copilul ce dorește să aprofundeze va fi întotdeauna stimulat de noi informații, de testarea sa constantă. Această testare trebuie proiectată astfel încât să dovedească în mod precis competențele sale, uneori chiar și lacunele, susținând dorința de studiu continuu.

 

Copilul ce dorește aprofundarea trebuie educat spre a înțelege competența în perfectă relaționare cu activitatea de transfer. El trebuie să poată explica la rândul său ceea ce cunoaște, să aplice, să exerseze conform situațiilor diverse și, mai mult decât atât, să-i fie hrănită orice dorință de a continua și dincolo de ceea ce înseamnă ,,obligativitatea programei”.

female african american speaker giving presentation hall university workshop min
Ștefania Zorcă

Ștefania Zorcă

Ani de zile am studiat tainele metodelor de predare-învățare considerând educația una dintre cele mai frumoase și complexe științe. Am construit tehnici inovative de predare și le-am aplicat alături de cursanții mei asigurându-mă întotdeauna de crearea unor competențe de folosire și transfer a tuturor celor pe care le-am învățat împreună, contribuind astfel la fundamentul unor cariere de succes, a unor nume care, cel puțin în sfera lor de activitate, vor rămâne un ecou puternic.

Lasă un comentariu